Regulamin Sklepu

 Regulamin


Sklep BAX AUTOSERWIS - Regulamin dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 20 lutego 2015 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

Dokumenty sprzedaży dotyczące artykułów znajdujących się w niniejszym sklepie wystawiane są przez BAX AUTOSERWIS Krzysztof Błaszczak z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Wierzbowej 6, NIP: PL 622-010-15-80, Regon: 003353800.

Dane kontaktowe

Adres: BAX AUTOSERWIS Krzysztof Błaszczak, 63-500 Ostrzeszów, ul. Wierzbowej 6.

Telefon: 062 730 37 18

Nasi sprzedawcy są do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 - 12:00.

Adres e-mail: sklep@bax-lak.pl

Formularz kontaktowy na stronie: http://sklep.bax-lak.pl/kontakt

Punkt odbioru: w siedzibie firmy w Ostrzeszowie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres: BAX AUTOSERWIS Krzysztof Błaszczak, 63-500 Ostrzeszów, ul. Wierzbowej 6, z dopiskiem „reklamacja www Sklep BAX” oraz poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: sklep@bax-lak.pl.

1.    Zamówienia

 

Zamówienia należy składać za pośrednictwem:


·         strony internetowej: http://sklep.bax-lak.pl

 

·         telefonicznie:   601 551 001

       ·         e-mail:   sklep@bax-lak.pl

 

2.    Metody płatności

·         W przypadku zamówień z wysyłka kurierską oferujemy płatność:

o   za pobraniem - opłata za towar uiszczana jest u kuriera w momencie odbioru towaru - płatność tylko gotówką.

o   za pomocą elektronicznych kanałów płatności w ramach ePrzelewu.

       ·         Przy odbiorze towaru w placówce obowiązuje płatność gotówką.

3.    Realizacja zamówienia

Realizacja rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia, jeśli towar jest dostępny w magazynie i zamówienie zostało złożone do godziny 14.00. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską DPD.

Realizacja potwierdzonego zamówienia

pon. - piąt.

- do 14:00 - wysyłka towaru w tym samym dniu roboczym

- po 14:00 - wysyłka towaru najbliższy dzień roboczy

sob. - niedz., dni świąteczne - wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy

·         
Do każdego zamówienia z wysyłką kurierską wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura wysyłana jest wraz z przesyłką. W przypadku odbioru towaru w placówce BAX AUTOSERWIS, paragon lub faktura VAT wydawane są po opłaceniu zamówienia w kasie.

·         Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

o   Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 601 551 001.

o   Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

o   W przypadku braku towaru wysyłka zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia z klientem sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

4.  Cena

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Uwaga! Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane, jako osobna pozycja w podsumowaniu zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

5.    Dostawa

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

6.    Gwarancja

Wszystkie towary dostępne w katalogu są objęte gwarancją jakości producenta.

7.    Bazy danych

Licencjodawca zastrzega sobie możliwość, że, pomimo dołożenia wszelkiej staranności, bazy danych stanowiące składnik Oprogramowania lub dostępne za pomocą Oprogramowania mogą zawierać informacje błędne. W takiej sytuacji Licencjodawca nie ponosi wobec Licencjobiorcy ani osoby trzeciej jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie korzystania przez nich z baz danych. Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy nie dotyczy sytuacji, w których jest ono bezskuteczne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8.    Zwroty towaru


·         
Towar zakupiony z opcją wysyłki kurierskiej:

o   Każdemu klientowi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Klient ma obowiązek
zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

o   Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia mu towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

o   Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Dodatkowe uwagi:

§  Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.

§  Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: sklep@bax-lak.pl.

§  Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

       ·         Zwrotu towaru zakupionego w placówce BAX AUTOSERWIS należy dokonać w miejscu zakupu.


9.    Reklamacje


·         
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: BAX AUTOSERWIS Krzysztof Błaszczak, 63-500 Ostrzeszów, ul. Wierzbowej 6, z dopiskiem „reklamacja www Sklep BAX” oraz poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: sklep@bax-lak.pl.

·         Klient może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

·        Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

·         Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis reklamowanej cechy produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

·         
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

·         Druk reklamacyjny - do pobrania

·         Reklamacji towaru zakupionego w siedzibie BAX AUTOSERWIS należy dokonać w miejscu zakupu.

·         W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt klienta


10.     Dostawa zakupów


·         Realizujemy przesyłki tylko na terenie Polski i UE.

·         Zamówiony towar wysyłamy za pobraniem lub po przedpłacie pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.

·         Na terenie Polski przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

·         W przypadku przesyłek wielkogabarytowych wysyłka zostaje wstrzymana i koszt wysyłki jest uzgadniany z klientem.

·         Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


11.    Przetwarzanie danych

Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rejestracji, w tym mojego adresu e-mail, w celach niezbędnych do prowadzenia portalu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), z późniejszymi zmianami. BAX AUTOSERWIS zobowiązuje się do nie używania tych danych do celów innych niż niezbędne do prowadzenia niniejszego portalu. 

wstecz

Nasi partnerzy
Regulamin sklepu

"BAX" Autoserwis
Krzysztof Błaszczak
tel. +48 62 730 37 18         mobile +48 602 263 253
tel./fax +48 62 730 47 18    mobile +48 601 551 001

KInteractive.pl